Framtidens slambehandling med termisk hydrolys process

Date:

Duration: 01:00

Framtidens slambehandling med termisk hydrolys process  

Visste du att Cambi Termisk Hydrolys Process (CambiTHP) har installerats på över 60 reningsverk runt om i världen. I skandinavien har, städer som Växjö i Sverige, Fredericia i Danmark, och Oslo i Norge, valt termisk hydrolys för att spara pengar, maximera biogas produktion och reducera “kolfot avtrycket”.

Visste du att Cambi THP kan öka effektiviteten vid slamförbränning?

Termisk Hydrolys är ett svar på många av Slamutredningens utmaningar:

  • Säker hygienisering och god kvalitet på slam till åkermark
  • Upplösning av biologiskt bunden fosfor ger bättre fosforåtervinning
  • Stor reduktion av mängd slam före en eventuell termisk behandling skapar flexibilitet
  • oavsett framtida beslut från slamutredningen
  • Säkerställer och ökar Biogasproduktion

Vi bjuder in dig till ett Webinar. Vi kommer att berätta om följande delar:

  • Vad är termisk hydrolys?
  • Jämförelse mellan termofil rötning och termisk hydrolys med mesofil rötning
  • Termisk hydrolys som förbehandling innan förbränning
  • Växthusgas effektivitet vid olika alternativ för slamhantering

I slutet av webinar kommer vi att ta svara på frågor.